Om föreningen

Society of Gaming Culture

Verksamhet

Brädspelsvänner, rollspelare, figurspelare och andra spelentusiaster: Välkomna!

Varje torsdag träffas vi på Pulsen för att spela ihop från 17.30-22.00. Föreningen bjuder på fika. Gå med i vår discordgrupp sogcord eller kontakta oss på https://www.facebook.com/sogcosby för mer info.

Grundläggande information & föreningens uppdrag

Society of Gaming Culture är en ideell allmännyttig förening med säte i Osby kommun. Föreningen har funnits sedan 2007 och blev medlem i riksförbundet Sverok samma år. Föreningens arrangemang OSCON fick under 2019 utmärkelsen årets arrangemang från Sverok.

Föreningen har i sin stadga en syftesparagraf som lyder: ”Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.” Detta är och kommer alltid förbli föreningens primära syfte.

Föreningen vill sprida spelglädjen i vårt närområde och vill erbjuda en inkluderande plats för alla.

Därför vill vi: • Att alla invånare i Osby och i vårt närområde, unga som gamla, ska ha tillgång till en lokal spelförening. • Att alla föreningsmedlemmar, oavsett funktionsvariation, ska ha möjlighet att delta på lika villkor. • Att alla föreningsmedlemmar ska få möjlighet att umgås vid spelträffar vilka är helt fria från alkohol och droger.

Likabehandlingsplan och alkohol- & drogpolicy

SoGC har nolltolerans mot all form av diskriminering. Vi arbetar för en trygg verksamhet där alla ska känna sig välkomna. Vi bjuder in till en spelmiljö där det primära är att ha det trevligt tillsammans och utöva vår gemensamma hobby. Vi jobbar efter devisen ”Be fun to play with”. Det här med att vinna är inte grejen, eller att fuska, eller att vara dålig förlorare.

Föreningen följer den alkohol och drogpolicy som Sverok har vilken innebär nolltolerans mot alkohol och droger.

Förtroendevalda

Sedan föreningen grundades har tanken alltid varit att överrådet (innan 2019: styrelsen) ska bestå av ungdomar. Att det är ungdomar som gör saker för ungdomar.

Överrådet

  • Gillesmästare (Ordförande) – David Persson
  • Penningmästare (Kassör) – Ludwig Rasmussen
  • Pennförare (Sekreterare) – Simon Johansson

Kontroll och revision

  • Revisor – Fredrik Persson
  • Revisorssuppleant – Johannes Dahlén

Valberedare

  • Vakant