View on GitHub

Society of Gaming culture

Din lokala spelförening i Osby.

SoGC & OSCON

Om du är ute efter att bli medlem i föreningen Klicka här medlemskap är gratis upp till och med det året man fyller 25. För de som är äldre så swishar man medlemsavgiften till 123 - 189 53 17 (150 kr)

Om du önskar information om OSCON (Osby Spelkonvent) besök www.oscon.nu.

Föreningens arrangemang OSCON fick under 2019 utmärkelsen årets arrangemang från Sverok. En utmärkelse som ger oss ett bevis på det hårda arbete för ungdomar som vi gör varje år. Mer om detta kan man läsa på sveroks hemsida Läs här

Grundläggande information & föreningens uppdrag

Society of Gaming Culture är en ideell allmännyttig förening med sitt säte i Osby Kommun. Föreningen har funnits sedan 2007 och blev medlem i riksförbundet Sverok samma år. Sedan ett par år innan föreningen bildades så har vi arrangerat ett LAN, och konvent i Osby som under de flesta åren varit på Fritidsgården Pulsen.

Föreningen har i sin stadga en syftesparagraf som lyder som följande “Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.” Detta är och kommer alltid förbli det primära syftet som föreningen verkar efter.

Föreningen har valt att komma till insikten, att spel är en väldigt effektiv metod för integration och samverkan över sociala gränser som normalt inte korsas. Därför ser vi vårt årliga evenemang OSCON som en viktig del av Osbys ungdomsverksamhet.

Därför vill vi:

Likabehandlingsplan, Alkohol- & Drogpolicy samt Code of Conduct.

SoGC har nolltolerans mot diskriminering. Vi arbetar för trygg verksamhet där alla ska känna sig välkomna. Ingen ska behöva vara utsatt för kränkningar och övergrepp. Det finns alltid ansvariga på plats att kunna ta kontakt med ifall man känner sig utsatt eller vet om någon annan som är utsatt. Alla deltagare har rätt att behandlas med respekt, ödmjukhet, omtanke och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett olikheter.

Föreningen har valt att inte ha en egen alkohol och drog-policy utan vi implenterar den som sverok har. Läs mer här

Föreningen implenterar fullständigt Svensk E-Sport code of conduct för alla e-sport evenemang. Läs Svensk E-Sport Code of Conduct Här

Vad föreningen behöver

Det är inte lätt att driva en förening i dagens samhälle, det ideella engagemanget bland invånare i Sverige blir lägre och lägre för varje år. Samtidigt blir det viktigare och viktigare att vi bibehåller det.

Vi har därför kommit fram till att för att vi på sikt ska kunna bibehålla den viktiga funktion som föreningen har så behövs det lokaler där vi kan arrangera OSCON där vi inte behöver neka ungdomar deltagare.

Pulsen har alltid varit superbra, och vi kommer alltid jobba för att ha ett sammarbete med fritidsgården både kring konventet och spelhobby i allmänhet.

För att en lokal ska funka för att ha OSCON behövs:

Medlemsstatistik

Medlemstatistik åren 2007-2019

Som bilden ovan visar så är medlemsantalet i föreningen väldigt varierande från år till år, de år vi har många medlemmar är de år som vi också haft större arrangemang. Till viss del berättar nästkommande års siffra hur pass bra arrangemnaget har varit. En högre siffra visar på att det förra arrangemanget var bättre, en lägre att det var sämre.

Det är även först under 2012 som vi ser att vi börjar få medlemmar som överstiger den bidragsgivande åldern. Dock som vi kan se börjar det bli ett större glapp. Under 2019 så hade glappet varit betydlgit större om inte många äldre medlemmar aktivt valt att inte gå med i föreningen just för att undvika att vi hamnar i en situation där föreningen inte kan få in pengar till att driva vidare sin verksamhet.

Ekonomi

Föreningens Ekonomi åren 2007-2019

föreningens ekonomi är direkt i relation till antalet medlemmar vi har, detta då vi genom att vi är anslutna till Sverok (som i sin tur är en ungdomsorganisation som ligger under MUCF) så får vid varje år del av att ungdomsbidrag för alla medlemmar som är inom spannet för vad som just nu räknas som ungdom (2019:6-25 år)

Föreningen får även in en del medlemsavgifter från medlemmar som har passaerat 25 år, dessa betalar in en årlig avgift som de senaste åren varit 150 kronor.

De utgifter som föreningen har är uteslutande kopplade till OSCON i form av prissupport för turneringar och tävlingar, buffert ifall kioskförsäljningen är lägre än vad vi handlat för samt och nog det viktigaste möjlgiheten att köpa ny teknik och annat som behövs för att OSCON ska kunna bli av.

Förtroendevalda

Sedan föreningen grundades har tanken alltid varit att överrådet (innan 2019: styrelsen) ska bestå av ungdomar. Att det är ungdomar som gör saker för ungdomar. Dock har det med åren vi har blivit äldre blivit svårare att rekrytera yngre. Just nu är föreningens yngsta rådsmedlem 15 år.

Överrådet

Kontroll och revision

Valberedare